• Framsyn mot Bioøkonomisamfunnet 

      Bjørkhaug, Hilde; Borch, Kristian; Follo, Gro Irene; Hansen, Lillian; Logstein, Brit (Chapter, 2020)
      Bioøkonomi er lansert som et av svarene på de store samfunnsmessige utfordringene verden står over for, slik som framtidig knapphet på biologiske ressurser, forringelse av naturmiljøet og klimaendringer og de påfølgende ...