• Tilslørt, virksom og treffsikker. Evaluering av Bygdeutviklingsordningen 

      Pettersen, Ivar; Hval, Julie Nåvik; Eriksen, Lars Øystein; Storstad, Oddveig; Vik, Jostein (NILF-Report, Research report, 2009)
      Bygdeutviklingsordningen - BU-ordningen - har virkemidler for å styrke investeringene i landbruksbaserte næringer. Lønnsomheten i alle landbruksbaserte næringer gir grunn til å frykte mangelfull fornyelse av produksjonsapparatet. ...