• Besøkende på gårdsturismeanlegg 

      Haugen, Marit S.; Midtgård, Trude Mariane (Rapport;03/2009, Research report, 2009)
      Rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse gjort blant norske og utenlandske gjester på sju norkse gårdsturismebedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2008. Målet med undersøkelsen var blant annet å si ...