• Den nye oljen 

   Brigham, Anne Margrethe; Moses, Jonathon (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I fremtiden vil Norges økonomi måtte bli mindre avhengig av petroleum både fordi det er en ikke-fornybar ressurs, og på grunn av at vi må slutte å bidra til klimaendringer. Norske myndigheter har derfor begynt å søke aktivt ...
  • Whose benefit? A comparative perspective for the ISA 

   Moses, Jonathon; Brigham, Anne Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This article provides a critical evaluation of the International Seabed Authority’s (ISA) management of Deep Sea Mining (DSM) activities in the undersea area lying beyond sovereign territory. By juxtaposing the ISA’s nascent ...