• Kontraktsproduksjon i landbruket - en annen hverdag for bonden 

   Rønning, Lars; Vik, Jostein; Magnus, Trine (Rapport;01/2013, Research report, 2013)
   Denne forstudien av vertikal integrasjon og kontraktsproduksjon i landbruket viser at bonden får en annen hverdag når han eller hun blir kontraktsprodusent, men vi har samtidig blitt flinkere til å tenke marked, sier ...
  • Landbruket i Ørland - status og veien videre 

   Rønning, Lars (Rapport;06/2013, Research report, 2013)
   Gjennom en spørreundersøkelse til aktive bønder og passive eiere av landbrukseiendommer i Ørland har Bygdeforskning bidratt med et kunnskapsgrunnlag for prosjektet« Framtidslandbruket i Ørland». Landbruket står sterkt i ...