• Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

      Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Olsen, Siri Lie; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kr. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å undersøke ...