• Books, Branding and Boundary Objects: On the Use of Image in Rural Development 

   Vik, Jostein; Villa, Mariann (Journal article, 2010)
   This article addresses the use of image building in rural community development. We see rural image construction as taking place between the need for broadness and inclusiveness to mobilise locally, and the need for ...
  • Dreaming of a Smallholding 

   Blekesaune, Arild; Haugen, Marit Synnøve; Villa, Mariann (Journal article, 2010)
   The article examines a phenomenon associated with the rural idyll – the dream of becoming the owner of a smallholding in the countryside. Much research and policy concern in Norway have focused upon rural–urban migration ...
  • Dreaming of a Smallholding 

   Blekesaune, Arild; Haugen, Marit Synnøve; Villa, Mariann (Journal article, 2010)
   The article examines a phenomenon associated with the rural idyll – the dream of becoming the owner of a smallholding in the countryside. Much research and policy concern in Norway have focused upon rural–urban migration ...
  • Dreaming of a Smallholding 

   Blekesaune, Arild; Haugen, Marit Synnøve; Villa, Mariann (Journal article, 2010)
   The article examines a phenomenon associated with the rural idyll – the dream of becoming the owner of a smallholding in the countryside. Much research and policy concern in Norway have focused upon rural–urban migration ...
  • Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale utviklingsprosjekter 

   Holm, Frank Egil; Kroken, Arild; Logstein, Brit; Villa, Mariann (Rapport;02/2010, Research report, 2010)
   Rapporten er basert på en kartlegging og analyse av prosjektlederrollen i prosjekter i Småsamfunnssatsingen (KRD) i BLEST-programmet (KRD/Husbanken). Datamaterialet består av en spørreundersøkelse til prosjektledere og ...
  • Hytteliv og lokalsamfunn 

   Villa, Mariann; Farstad, Maja (Forskningsglimt;01/2011, Research report, 2011)
   Hyttefolket investerer stadig mer tid og ressurser i bygdekommunene, noe som gir nye muligheter, men også utfordringer. Vi ser på lokale strategier for å involvere fritidsbefolkningen, forholdet mellom fritids- og ...
  • Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse 

   Frisvoll, Svein; Storstad, Oddveig; Villa, Mariann; Flø, Bjørn Egil; Almås, Reidar (Rapport;01/2015, Research report, 2015)
   Enkelte kommuner har til dels store avstandsulemper. Dette gjelder ikke minst kommuner uten landfast forbindelse. Betydningen av avstandsulemper har tidligere knapt vært vektlagt i kommunereformens kunnskapsgrunnlag. For ...
  • Local ambivalence to diverse mobilities - the case of a Norwegian rural village 

   Villa, Mariann (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Lokalsamfunn i perspektiv 

   Haugen, Marit S.; Villa, Mariann (Chapter, 2016)
  • Lokalsamfunn til kamp for skulen 

   Villa, Mariann (Chapter, 2016)
  • Rural communities and schools-valuing and reproducing local culture 

   Villa, Mariann; Knutas, Kerstin Agneta (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   School closures are frequently and widely discussed and provoke debates both at the local community level and in national arenas. Our study was inspired by the local resistance to school closures in Norwegian rural areas, ...
  • Små samfunn tar sats. Sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens Småsamfunnssatsing 

   Villa, Mariann; Holm, Frank Egil (Rapport;05/2010, Research report, 2010)
   Norsk senter for bygdeforskning har følgeevaluert Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) Småsamfunnssatsing. En hovedkonklusjon er at Småsamfunnssatsingen virker. Det begrunner vi med satsingens betydning for ...