• Kartlegging av muligheter for økologisk landbruk i Møre og Romsdal 

      Ruud, Tommy (Rapport Norsk senter for bygdeforskning, Research report, 2022)
      Ifølge Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2030) er det et mål å øke produksjonen i det økologiske jordbruket. På bakgrunn av dette har statsforvalteren i Møre og Romsdal tatt initiativ til å undersøke potensialet ...